Degelijk
betrouwbaar
vakbekwaam

Disclaimer

E-maildisclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dat ons te melden (info@vandoornenzn.nl) en al hetgeen u ontvangen heeft te vernietigen.  

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.   

D. van Doorn en Zn. staat niet in voor de juiste, volledige, tijdige en virusvrije overbrenging van (de inhoud van) een verzonden e-mailbericht. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie.  

Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van de NOAB van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Algemene voorwaarden zijn op te vragen bij ons kantoor.